ÖDƏNC

I
сущ.

1. выплата. İctimai istehlak fondundan verilən ödənc выплата из общественных фондов потребления

2. платёж. Büdcədən ödənclər платежи из бюджета

3. выкуп
II
прил. выкупной. Ödənc haqqı выкупная плата