ÖYRƏDİCİ

прил. пед. обучающий (сообщающий, прививающий кому-л. какие-л. знания, навыки). Öyrədici eksperiment обучающий эксперимент, öyrədici imla обучающий диктант

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ÖYRƏDİCİ sif. Öyrətmək məqsədini daşıyan, öyrədən, bilik verən. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan