PAKT

сущ. пакт (международный договор большого политического значения). Bitərəflik paktı пакт о нейтралитете, hücum etməmək haqqında pakt пакт о ненападении, paktı təsdiq etmək ратифицировать пакт

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PAKT [lat.] Adətən böyük siyasi əhəmiyyəti olan beynəlxalq müqavilə. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan