PRAVOSLAV

I
прил. православный:

1. относящийся к православию. Pravoslav kilsəsi православная церковь, pravoslav bayramları православные праздники, pravoslav məzhəbi православная вера

2. исповедующий православие. Pravoslav xalqlar православные народы
II
в знач. сущ. православный, православная (тот или та, кто исповедует православие)

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

PRAVOSLAV [rus. pravoslavie] 1. Xristianlığın mühüm bir qolu olub Bizansda təşəkkül tapan dini məzhəb. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan