QABAQCIL

I
прил. передовой:

1. наиболее сознательный, инициативный, достигший наибольших успехов в труде. Qabaqcıl fəhlələr передовые рабочие, qabaqcıl işçilər передовые работники, qabaqcıl ziyalılar передовая интеллигенция

2. стоящий выше других по уровню развития. Qabaqcıl ölkələr передовые страны, qabaqcıl təsərrüfat передовое хозяйство, qabaqcıl sahə передовая отрасль, qabaqcıl kolxoz передовой колхоз, qabaqcıl müəssisə передовое предприятие, qabaqcıl nəzəriyyə передовая теория
II
сущ. передовик. İstehsalat qabaqcılları передовики производства, kənd təsərrüfatı qabaqcılları передовики сельского хозяйства, qabaqcılların müşavirəsi совещание передовиков, qabaqcıl olmaq быть передовиком, qabaqcıllar sırasında olmaq быть в числе передовиков, qabaqcıllar sırasına çıxmaq выйти в передовики

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

QABAQCIL sif. 1. Ən şüurlu, ən gözüaçıq, ən təşəbbüslü; işdə, mübarizədə hamıdan irəlidə gedən, ən fəal. ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

QABAQCIL 1. передовик; 2. передовой; ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

QABAQCIL şüurlu — gözüaçıq — təşəbbüslü ətraflı
QABAQCIL fəal ətraflı
QABAQCIL mütərəqqi ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan