RABİTƏLƏNMƏK

глаг. связываться, быть связанным (о мыслях, словах, фразах и т.п. ). Fikirlər rabitələnməmişdir мысли не связаны, bu mətndə cümlələr pis rabitələnmişdir в этом тексте предложения плохо связаны