TABEL

I
сущ. табель:

1. список, перечень чего-л. с указанием каких-л. данных (относительно перечисляемого)

2. доска с жетонами или книга для учёта явки на работу и ухода с работы рабочих и служащих. Tabelə qol çəkmək расписываться в табеле
II
прил. табельный. Tabel saatı табельные часы (автомат, отмечающий текущее время и применяющийся для учёта явки на работу и ухода с неё); tabel uçotu табельный учёт, tabel silahı табельное оружие

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

TÁBEL [alm. Tabella] 1. Cədvəl. 2. Fəhlə və qulluqçuların işə gəlibgetmələrini qeydə almaq üçün jetonlu lövhə (habelə jetonun özü) və ya dəftər. Tabelə qol çəkmək. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan