Azərbaycanca-rusca lüğətində ÜÇCƏ sözü.

числ. всего три. Üçcə kəlmə всего три слова, üçcə yaşı var ему всего три года
← ÜÇCİLDLİK

сущ. трёхтомник (произведение или собрание сочинений в трёх томах). S. Vurğunun üçcildliyi трехтомник С. Вургуна

ÜÇCƏRGƏLİ →

прил. трёхрядный: 1. образующий три ряда; в три ряда. Üçcərgəli tikiş трёхрядный шов 2.