VAGİRƏ

сущ. устар. исполнение последных бейтов (двустиший) плача или песни несколькими людьми

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

VAGİRƏ is. [fars.] köhn. Bir neçə şəxs tərəfindən təkrar olunan son beyt və ya beytlər. ətraflı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

VAGİRƏ f. növhə, mərsiyə, yaxud nəğmə oxunarkən təkrar edilən son beyt və ya beytlər. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan