VAĞAMLAMAQ

глаг.

1. переспевать, переспеть (становиться, стать слишком спелым, портиться от излишней зрелости)

2. отсыревать, отсыреть. Əlyazması vağamlayıb рукопись отсырела

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

VAĞAMLAMAQ f. 1. B a x vağanımaq. 2. Rütubətdən pozulmaq, tökülmək. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan