Слово AB-HƏYAT в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Bax: abi-həyat.

← AB FARS

Su. Abu atəş, xakü baddan xəlq olduq, Neçə şirin-şirin canlar qocalır.                              

AB-LEYSAN →

1. Niysan (aprel) ayında yağan yağış. 2. Məcazi mənada: çox axan göz yaşı. Pəri əhvalatı bilib, gözü