Слово AB-LEYSAN в словаре лексики азербайджанских дастанов.

1. Niysan (aprel) ayında yağan yağış.

2. Məcazi mənada: çox axan göz yaşı.

Pəri əhvalatı bilib, gözünün yaşını ab-leysan kimi qırmızı yanaqları aşağı axıtmağa başladı... (“Abbas və Gülgəz”)

← AB-HƏYAT

Bax: abi-həyat.

AB-NEYSAN →

Bax: ab-leysan.