Слово AB-NİYSAN в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Bax: ab-neysan.

← AB-NEYSAN

Bax: ab-leysan.

ABBASI →

Şah Abbasın dövrünə aid, onun adı ilə bağlı olan gümüş pul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sonrakı dö