Слово ABBASI в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Şah Abbasın dövrünə aid, onun adı ilə bağlı olan gümüş pul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Sonrakı dönəmlərdə dörd şahılıq ağ pul da abbası adlanıb. 

– Ay ağa, nə deyim. Bundan əvvəl çörək bir abbası idi, indi iki abbasıdı, arpa üç şahı idi, indi isə altı şahıdı. (Paris nüsxəsi, 9-cu məclis)

← AB-NİYSAN

Bax: ab-neysan.

ABDAL ƏRƏB →

Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində sözün sərsəri, avara, dərbədər mənası ilə yanaşı, dərviş, qələnd