Слово ABDAR в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Bax: abidar.

← ABDAL ƏRƏB

Sərsəri // dərviş, qələndər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dialektlərdə bilikli, bilici, həmçinin ye

ABI FARS →

Açıq-göy, mavirəngli. Al-yaşıl, abı sarı, Bənövüş qara, qırmızı, Alasan, geydirəsən Həmişə yara qırm