Слово ABİ-KÖVSƏR в словаре лексики азербайджанских дастанов.

1. Cənnətdə Kövsər bulağının suyu.

2. Məcazi mənada: içki.

Qəflətdən ayıldım, açdım gözümü,

Xaki-övliyaya sürtdüm üzümü,

Dindirdilər, haqq danışdım sözümü,

Al, iç abi-kövsərdən, qan, dedilər.

                       (“Qurbani. Diri versiyası”)

← ABİ-HƏYAT

Əfsanəyə görə, zülmətdə olan bir çeşmənin suyu, dirilik suyu. Abi-həyat kimi daim axarsan, Haqqın ca

ABİ-KÖVSƏR →

fars. ab + ər. kövsər Cənnətdəki kövsər bulağının suyu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda şərab