Слово ABİ-KÖVSƏR в словаре лексики азербайджанских дастанов.

fars. ab + ər. kövsər

Cənnətdəki kövsər bulağının suyu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Dastanda şərab mənasında işlədilir.

Piyalələr abi-kövsərlə doldu. (“Zərnişan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A)

← ABİ-KÖVSƏR

1. Cənnətdə Kövsər bulağının suyu. 2. Məcazi mənada: içki. Qəflətdən ayıldım, açdım gözümü, Xaki-övl

ABİ-LEYSAN →

Bax: ab-leysan.