Слово ABİ-LEYSAN в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Bax: ab-leysan.

← ABİ-KÖVSƏR

fars. ab + ər. kövsər Cənnətdəki kövsər bulağının suyu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Dastanda şərab

ABİ-LEYSAN →

fars. ab + süryanicə. niysan 1. Niysan (aprel) ayında yağan yağış. 2. Məcazi mənada: çox axan göz ya