Слово ABİ-NEYSAN в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Bax: abi-leysan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Nigar xanımın gözləri elə dolub, elə dolub ki, elə bir bahar bulududu. Elə haya bənddi ki, abi-neysan kimi süzülüb tökülsün. (“Koroğlunun qocalığı”)

← ABİ-LEYSAN

fars. ab + süryanicə. niysan 1. Niysan (aprel) ayında yağan yağış. 2. Məcazi mənada: çox axan göz ya

ABİ-ZÜLAL →

fars. ab + ər. zülal Sərin, duru su // içki. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Sevgilim geyib valadan, R