Слово ABİ-ZÜLAL в словаре лексики азербайджанских дастанов.

fars. ab + ər. zülal

Sərin, duru su // içki. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Sevgilim geyib valadan,

Rəngi seçilməz laladan,

İçib abi-zülaladan,

Gözləri xumar görünür.

                       (Paris nüsxəsi, 5-ci məclisi)

← ABİ-NEYSAN

Bax: abi-leysan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nigar xanımın gözləri elə dolub, elə dolub ki, elə bi

ABİDAR FARS →

1. Sulu, şirəli. 2. Məcazi mənada: mənalı, təsirli, gözəl ifadəli. 3. Məcazi mənada: möhkəm və iti.