Слово ACIMAQ в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Acıqlanmaq; hirslənmək. (Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

← ACALMAQ

Acmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Koroğluyam, acalmışam Xotkarlardan bac almışam, Deməginən qocal

ACMAQ →

Acıqlanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

Həmin söz digər lüğətlərdə: