Слово ADAXLU в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Adaxlı, nişanlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

← ACMAQ

Acıqlanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ADINA →

Bax: adna.