Слово AFAT в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Bax: afət.

← ADNA FARS

Müasir dilimizdə cümə axşamı mənasında işlənir. Məxəz dildə isə bu söz cümə günü mənasını verir. Dia

AFƏT ƏRƏB →

1. Bəla, fəlakət, bədbəxtlik, müsibət, ziyan, zərər. 2. Məcazi mənada: son dərəcə gözəl qız, qadın h