Слово AĞ SUNQUR в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Şahin cinsindən ov quşu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

← AFƏT ƏRƏB

1. Bəla, fəlakət, bədbəxtlik, müsibət, ziyan, zərər. 2. Məcazi mənada: son dərəcə gözəl qız, qadın h

AĞA →

Ata; böyük qardaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)