Слово AĞA в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Ata; böyük qardaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

← AĞ SUNQUR

Şahin cinsindən ov quşu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

AĞAC →

6-7 kilometrə bərabər uzunluq ölçüsü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Yeddi ağacdan yeddi ağaca bir qa

Həmin söz digər lüğətlərdə: