Слово KAKİL в словаре лексики азербайджанских дастанов.

fars. kakul

Bax: kəkil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Eyvazın üzünü güldür,

Siyah kakili sünbüldür.

Öldürürsən Koroğlunu öldür!

                 (Gürcü əlifbası ilə yazılmış əlyazması)

← KAKİL

fars. kakul 1. Bəzi quşların başında topa şəklində tük; at və bəzi heyvanlarda qulaqları arasından s

KAKİL →

Bax: kəkil. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)