Слово KAMAN в словаре лексики азербайджанских дастанов.

fars. kəman

Oxatan yay. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Qaşların kamandır, kirpiyin almaz,

Hər yandan oxlasan, yaram sağalmaz.

Gedər bu gözəllik sənə də qalmaz,

Əgər sərxoşmusan ayıl, Eyvazxan!..

                       (Əndəlib Qaracadaği Şeirlər məcmuəsi)

← KALLAHI

Bax: kəllahı. Hər yana gedirsən çağır Allahı, Qatardan üzlüb olma kallahı, Müjdə versin Səlminaza Əm

KAMANDAR FARS →

Oxatan, oxla silahlanmış. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Kamandar atar oxunu Al eylədim mən çoxunu. Q