Слово KAR FARS в словаре лексики азербайджанских дастанов.

İş, peşə, məşğələ. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Qoç Koroğlu öz karında,

Yalan olmaz ilqarında.

Çəkib Hələb bazarında,

Səni qul deyib sataram.

                      (”Koroğlu ilə Dəli Həsən”)

← KAR AŞMAMAQ

İşə yaramamaq, nəticə hasil olmamaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Nizədən də kar aşmadı. (”Koroğlu

KAR GÖRMƏK →

İşə yaramaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Tutulur məclisdə igidin yası, Kar görmür qılıncı, polad l