Слово KEDİ в словаре лексики азербайджанских дастанов.

Pişik. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

← KEÇİRİM

Keçid. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Aşırımlar aşdılar, keçirimlər keçdilər, özlərini Ruma yetirdilə

KEYİK →

Ceyran. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

Həmin söz digər lüğətlərdə: