Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Cəmi – 17548, məqalələr «DÜ» – 113
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
DA DE DI DO DU
 

(Quba) hə (düzdür mənasında). – Bu yil Susaya gedədü? – Dü

DÜB

(Naxçıvan) 1. tərs, inadkar. – Ay qərdaş, bizim bı qonşu çox düb adamdi 2. qanmaz

DÜBAXDİ

(Ordubad) bostanda ikinci dəfə əmələ gələn xırda yemiş. – Qavın tağı bı il yaman dübaxdi töküb

DÜBBÜ

(Meğri) bax düb. – Əhməd bir dübbü adamdı, zəhləm unnan gedey

DÜBƏLƏX’

(Zəngibasar) kal qovun

DÜBƏX’

(Ağdam, Culfa, Naxçıvan) bax dibəy. – Daşi surax eliyib, dübək düzəldırıx (Culfa)

DÜBƏNDİ

(İrəvan) ayaqqabı növü

DÜBURĞUN

(Dərbənd) qışın son on günü. – Düburğun gəldikdə utlar gügərər

DÜBÜL

(Şəki) qısaquyruq, quyruğukəsik. – Dübül to:ğun murtası var

DÜBÜLÜŞ

(Naxçıvan) əxlaqsız, tərbiyəsiz. – Əsəd çox dübülüşdü

DÜBÜR

(Cəbrayıl, Culfa, Qarakilsə, Ordubad) bax dıbır (1-ci məna). – Dübürün əti yaxçı olar (Culfa)

DÜCƏLƏMƏX’

(Basarkeçər) aralanmaq, ayrılmaq. – Onu dö:riyə alıf sö:bət eli:rdix’, soηra düçələndix’, o da getdi

DÜDÜLƏMƏX’

(Zəngibasar) öyrətmək, dadandırmaq

DÜDƏMƏ

I (Ağdam) xoruz cinsi II (Zəngibasar) səfeh, gic

DÜDÜG

(Kürdəmir, Qarakilsə, Şamaxı) yalan, hiylə. – Düdügə uydum ki, bu günə tüşdüm ◊ Düdüx’ vermax (Şəki) – yalan danışmaq, aldatmaq

DÜDÜX’

(Ağdaş, Gəncə, Kürdəmir, Mingəçevir, Şəki) 1. beşikdən körpənin sidiyini axıtmaq üçün qarğı (Ağdam, Gəncə, Şəki). – Balaçıya bir düdüy aldım (Gəncə) 2. nehrənin deşiyinə taxılan kiçik qarğı (Ağdam, Kürdəmir, Mingəçevir, Şəki). – Düdüyü bas nehrə:n ağzına, çalxala (Kürdəmir); – Düdüx’ çox uzundu; – Nehrənin düdüyünü üstünə tax (Ağdam); – Düdüyü döyürux, yağ gələndə biliyıx ki, olufdu (Şəki)

DÜDÜX’Çİ

(Naxçıvan) 1. yalançı 2. fırıldaqçı. – Həsən kimi düdüx’çi adam olmaz

DÜDÜX’LƏMƏX’

(Qafan, Şəki) sıyıq nəcis salmaq. – Bizim inəx’ düdüx’li:b özün bılı:b; – Öküzü qoyma düdüx’ləsin xirmənə (Qafan)

DÜƏLDİ

(Şəmkir) dava, savaş, qalmaqal. – Ay Əsgər, gənə nə düəldi salıfsan?

DÜƏLƏX’

(Qazax, Zəngilan) balaca qarpız, yemiş. – Bir düələx’ kəsmişdim, qan kimi çıxdı (Zəngilan)