Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Cəmi – 17548, məqalələr «E» – 100
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
EC ED EH EJ EK EL EM EN EP ER ET EV EY
 

ECƏŞMƏX’

(Qarakilsə) bax ejəşməx’

ECGAHAN

(Bakı) bax ejga:n

ECİR

(Zəngilan) əzab, əziyyət. – Allax ecirı͂: artısın

EDİLƏMƏX’

(Basarkeçər) deyinmək

EDİNLƏŞMƏX’

(Cəbrayıl, Zəngilan) sözləşmək, deyişmək. – Sə:rdən bəri nə ediləşirsı͂:z, tay qutarmıyassı͂:z? (Cəbrayıl)

EĞDİRMƏX’

(Gədəbəy) bax evdirməx’

EĞİNTİ

(Gədəbəy) heyvanın öz balası üçün döşündə qısıb saxladığı süd. – A:z, o eğinti: mağə:ti, qatem südə pişrem

EĞMƏ

(Gədəbəy) tuluq. – Eğmədəqi şor na xarta olu, ay arvad

EĞMƏMMƏX’

(Gədəbəy) qorxmaq, ehtiyat etmək. – Nədən eğməneysiη, oğul, heş zad yoxdu orda

EHNAZ

ehnaz olmax: (Salyan) nasazlamaq. – Əliyağa, diyəsən, ehnaz olub

EHRAM

(Oğuz) şərf

E:İNTİ

(Qazax) bax eğinti. – Dünənnəri maral inəyin e:intisini işdim, gözdərimə işıx gəldi

EJƏŞMƏX’

(Ağdam, Şuşa) mübahisə etmək. – Niyə ejəşirsiηiz, ə:, ta: bəs döymü? (Ağdam); – Axşamatan peşəsi mənnən ejəşməx’di, ayrı işi-zadı yoxdu gədənin (Şuşa)

EJGAHAN

(Gədəbəy, Qazax) bax ejgan. – Ejgahan olanda deyeydiη, munu maηa dana! – Ejgahan vaxdı gəl (Qazax); – Mən saηa ejgahan vaxt hardan tapem kın, qutarasaη onu (Gədəbəy)

EJGAHANNIĞ

(İsmayıllı) bax ejga:nnıx

EJGAHANNIX

(Gədəbəy) bax ejga:nnıx ◊ Ejgahannığa çıxmaq – asudəliyə çıxmaq. – Elə ki, ejgahannığa çıxdı, işim düzəldi; – Sən ejgahannıxdan dəm vuroysuη, nə:zey məndə vax

EJGAN

(Oğuz) işsiz, boş, bikar

EJGA:N

(Gədəbəy, Qax, Mingəçevir, Şəki) bax ejgan. – Ejga:n adamsan, get gəti (Qax); – Bir ejga:n vaxtdə:lərsiη, gaflaşarıx, indi incimə:nən çöle:dirəm (Gədəbəy); – Həblə ejga:n oturax? İşdəmax lazımdı (Şəki)

EJGA:NNIX

(Gədəbəy, Şəki) asudəlik, işsizlik, bikarçılıq. – Ejga:nnıxda hər işi iras tutmağ olar (Gədəbəy); – Ejga:nnıxdı hələ ki (Şəki)

EJGƏHİN

(Zaqatala) bax ejga:n