Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Cəmi – 17548, məqalələr «G» – 697
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
GA GE GI GO GQ GU
 

GABAÇ

(Dərbənd) buynuzsuz (keçi). – Mənün bir gabaç kəçüm vardi, teregdə bir yarpağ quymeyeydi

GADAY

(Dərbənd) təzə doğulmuş keçi balası

GADREG

(Tabasaran) taxtabiti. – Gadreg helesi şeydü ki, adami sabahacan yatmağa qoymeydü

GAF

(Borçalı, Tovuz, Şəmkir) bax gap ◊ Gaf eləməx’ – b a x gap eləməx’. – Getdix’ gördüx’ orda adam yığılıf gaf ele:llər (Borçalı)

GAFA

(Yardımlı) bəlkə, ola bilsin ki. – Gafa gedib, sənin xəbərün yoxdu

GAFCIL

(Tovuz, Yevlax) bax gapcıl. – İsgəndər kişi gafcıl adamdı (Yevlax); – Kalvə:li kimi gafcıl adam kəndimizdə tapılmaz (Tovuz)

GAĞ

(Basarkeçər) kiçik otlaq. – Atam gağe:tdi

GAHAL

(Qazax) tənbəl

GAHGİR

(Yardımlı) hərdənbir, arabir. – Gahgir gedey baxey

GAHKİR

(Dərbənd) bacarıqsız, əfəl

GAHLI

(Zaqatala) qatlı. – Gahlı arxalıx

GAHVAR

(Masallı) bax gavar

GAL

(Dərbənd) qoyun cinsinin adı. – İstəyən kişi Ağul rayununnən üzüçün gal gətirədü

GA:L

(Naxçıvan) bax kal I. – Əhməd, sən çox ga:l adamsan ha!

GALALİ

(Bakı) narın kəsilmiş yerində əmələ gələn qaramtıl rəng

GALLA

(İmişli) dəvə sürüsü

GALLADAR

I (Cəbrayıl, Qazax) bax kalladar I II (Laçın) işgüzar (adam) III (Qazax) b ax kalladar II

GALLAH

I (Bakı, Quba) başlı-başına. – Ati gallah bıraxıb, otdi:r (Bakı) II (Çənbərək, Qazax) bax kəllah. – Potuyu gallaha qatıf Fərzalı otarır (Çənbərək)

GALLAHAN

(Qazax) üç tərəfi örtülü, bir tərəfi açıq (tikinti)

GALLAH-GALLAH

I (Quba) başlıbaşına. – Heyvannar gallah-gallah utdiyədü II (Quba) 1. topatopa, dəstə-dəstə 2. hissə-hissə