Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Cəmi – 17548, məqalələr «H» – 769
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
HA HE HI HO HU
 

HAA

(Qax) kirşə

HAAN

(Qax) bəli

HABBA

(Ağcabədi, Yevlax) xörək <uşaq leksikonunda>. – Tahirə gə sq: habba verim (Ağcabədi)

HABCAƏLİ

(Qax) bu dəqiqə

HABI

(Qax) bax habi

HABIRSİ

(Bakı, Salyan) hansı? – Əlimdə iki alma tutmuşam, kim diyər, habırsi böügdü? (Salyan)

HABİ

(Dərbənd) bu. – Habi kimindü?

HABLƏ

(İmişli) belə. – Hablə işi heş görmə

HABLEJƏ

(İmişli) beləcə. – Hablejə söyvət yaxşıdı

HABU

(Dərbənd, Tabasaran) bax habi. – Habu adamlar bizə yaxun idi (Dərbənd); – Bilənnərin habulardu? (Tabasaran)

HACIBƏRİBAX

(Bakı, İsmayıllı) parça növü. – Tükana yaxşı hacıbəribax gəlib (İsmayıllı)

HACIBUĞDA

(Dərbənd, Quba) qarğıdalı. – Bizim yerdə hacıbuğda yaxşı yetişədü (Quba); – Çöldə mal ekinə, hacıbuğdaya girməsin, ziyan eləməsin deyni gəzmə qoyadılar (Dərbənd)

HACIQOAX

(Cəbrayıl) yabanı bitki adı

HACIQUANX

(Füzuli) bax hacıqoax

HACIQUAX

(Kürdəmir) bax hacıqoax. – Hacıquaxdan ağ saqqız düzəldirik

HACIMƏNƏBAX

(Bakı) nazik parça növü

HACIMORA

(Cəbrayıl, Zəngilan) yabanı dərman bitkisi adı. – Hacımoranı yağnan döyüb qoyullar yara:n üsdə (Zəngilan); – Get bir az hacımora yığ (Cəbrayıl)

HACIOQQAR

(Oğuz) hacıleyləyə oxşar quş. – Hacıoqqar qışda olur, həşarat ye:r

HACİBOĞDA

(Dərbənd, Tabasaran) b ax hacıbuğda. – Cad bişirədig haciboğdadan (Tabasaran)

HACTURAN

(Kürdəmir) nadürüst. – Şamil kimisi özü olmaz, yap hacturandı