Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Cəmi – 17548, məqalələr «P» – 711
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
PA PE PI PO PT PU
 

PABBABACI

(Ucar) şanapipik. – Pabbabacı çəmənniyə qommuşdu

PABEDA

(Salyan) kəlağayı növü adı. – Pabeda kəlağayısı hava rəngundə olur, künclərində də quş şəkli

PAÇABƏND

(Lənkəran, Şamaxı) alıcı quşların ayağına geydirmək üçün dəri ayaqlıq. – Quşuma gözəl paçabənd almışam (Lənkəran); – Qırğı paçabəndi qırıb qaçıb

PAÇAX

(Çənbərək, Gədəbəy) mal-qara ayaqlarının dərisi

PAÇAL

I (Xanlar) çatlamış meyvə. – Bu paçal meyvələri bir yerə topluyun, maηa lazımdı II (Borçalı, Dərbənd, Qazax) qoyun yatağı yanında (körpə quzular üçün) çubuqdan hörülmüş yer. – Paçaldan quzu qaçmaz (Qazax); – Paçala təzə anadan ulan quziləri saladılar (Dərbənd)

PAÇALLAMAX

(Ağdam) çatlamaq. – Çox yağış yağdığınnan narrar paçalladı

PAÇA:ŞIRMA

paça:şırma oturmax: (Zaqatala) qıçını qıçının üstünə aşıraraq oturmaq

PADALA

(Qax) qoğalın bir növü

PADAM

(Qax) astana. – Padamda niyə oturıysın, içəri gəl

PADIŞ

I (Ağdam, Naxçıvan) 1. dırnaq (heyvanlarda) (Ağdam); – Dəvənin padışı olmaz (Naxçıvan) 2. mahmız (xoruzda). – Xoruzun padışı itidi (Ağdam) II (Ağdaş) fərqləndirmək üçün quş və toyuqların ayaqlarına bağlanan çit parça. – Dolaşanın ayağı padışnan bağlıdu

PADŞAH

(Bərdə) toy məclisini idarə edən. – Bizim kətdə Hümbət adında bir kişi olur, o, toyda padşah olardı

PAF

(Şəmkir) fiziki cəhətdən zəif (adam)

PAĞACA

(Axalsxi) mayasız xəmirdən bişirilən çörək. – Pağacaya çox bişmək lazımdı

PAĞIZ

(Göyçay) ağılı bağlamaq üçün düzəldilmiş ağac

PAĞIZLAMAX

(Göyçay) pağız ilə bağlamaq. – Qardaşım ağılı pağızladı

PAXAÇ

(Borçalı) xörək adı. – Paxaç südnən, yağnan, şəkərnən, murtoynan pişər

PAXAL

(Qax) saman qırıntısı

PAXALAY

(Qax, Zaqatala) xörək adı. – Dayım məni paxalay yimağa çağırdı (Zaqatala)

PAXXAY

(Ucar) təəccüb bildirən nida. – Paxxay, on yaşında uşağ iyirmi kilo buğdanı öyə apardı!

PAXIMAX

(Çənbərək) qovub salmaq, doldurmaq. – Qoruxçu malı dama paxıdı