Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Cəmi – 17548, məqalələr «TU» – 145
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
TA TE TI TO TU
 

TU:A

(Borçalı, Hamamlı, Qazax, Tovuz) kiçik qazan. – Tuyyu ojağa as (Hamamlı); – Bizim ikijə tu:amız var (Tovuz)

TUBULQU

(Cəbrayıl) 1. qırmızımtıl qabığı olan yabanı ağac növü 2. tubulqudan düzəldilmiş əlağacı, çubuq, çomaq. – Tubulqu adamı çox pis ağrıdır

TUBURĞI

(Kürdəmir) bax tubulqu

TUBURĞİ

(Şamaxı) bax tubulqu. – Mənim əsam tuburğidandı

TUC

(Ağbaba, Qax, Oğuz) bax tuj. – Al o tucu, tök xörəyi, vər (Oğuz)

TUFULQU

(Qarakilsə) gəlmə (adam). – Tufluqu gəlmə adama de:rix’

TUĞ

I (Ağsu, İmişli, Şuşa, Zərdab) bayraq. – Qoşın gəldi ölkəsinə qabağında tuğ (İmişli); – Meydana hər dəsdə öz tuğuynan gəlmişdi (Şuşa) II (Ağcabədi, Yevlax) dik, hündür. – Tuğ dağa çıxmağ olmaz (Ağcabədi) III (Ağdam, Ağdaş, Bərdə, Gəncə, Xanlar, Qax, Mingəçevir, Oğuz, Şəki, Şuşa, Ucar, Zaqatala) narın süpürgə. – Büyün üç tuğ bağlamışam (Ağdam); – Tuğ yumuşaxdı, tozu süpürür (Oğuz); – Anam evi tuğnan süpürdü (Gəncə); – Kənddən bizə tuğ göndəriblər (Ucar); – Tuğnan öyün küşdərinnən toz tökəllər (Xanlar); – Bizdər öyi tuğnan süpürürux (Şəki)

TUĞALLAMAX

(Ağdam) böyümək, qol-budaq atmaq (ağaca aid). – Ağaş yaxşı tuğallıyıf

TUĞAY

I (Yevlax) hündür, uzun. – Kür qıra:ında tuğay yulğun çoxdu II (Kürdəmir, Salyan) bax toğay

TUĞOY

I (Daşkəsən, Gədəbəy) bax tuğay I. – Bu ağaş tuğoydu o birisinnən (Daşkəsən); – Bu onnan tuğoy döğmü dınnınjıx? (Daşkəsən) II (Daşkəsən) düz və hündür ağac. – Düz ağaca tuğoy de’irix’; – Tuğoy ağaş öydən ötəri oloy III (Gədəbəy) əlağacı, əsa. – A:ğül, tuğoyu ma: gətirqinən çardaxdan

TUĞRUL

(Şuşa) quş adı. – Bi:l tuğrul çox gəlmişdi

TUĞULCA

(Bərdə) narın süpürgə. – Tuğulca qamış başınnan olur

TUX

(Daşkəsən) mürgü, yuxu ◊ Tux tutmax (Daşkəsən) – mürgüləmək, yuxu tutmaq. – Məni tux tutdu

TUXMƏMƏ

(Meğri) tamahsız, gözütox. – Babəşuğli Rahman tuxməmə igit bir uğlan idi

TUJ

(Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Şuşa) şirəli, emallı. – Tuj çaydanı bəri ver (Ağcabədi); – Tuj çaydan yaxşıdı çay qaynatmağa (Bərdə)

TUQQAZ

(Quba) bax doqqaz. – Tuqqazımızı kəl sındırdı

TUQQUY

(Qax) quş adı

TUL

I (Sabirabad) qum II (Sabirabad) bataqlıq

TULAMAZ

(Şəmkir) bax tolamazda

TULAMAZDI

(Gədəbəy, Qazax) bax tolamazda. – Tulamazdı əlimnən açılan, xoruz parpılef ordaja qaldı (Gədəbəy)