Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Cəmi – 17548, məqalələr «Z» – 425
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ZA ZE ZI ZO ZU
 

ZABAĞ

(Xaçmaz, Quba, Qusar) pərdilərin üstünə düzülən taxta. – Öyə əlli zabağ çatmudi <çatmayır> (Xaçmaz)

ZABIN

(Cəbrayıl) pis. – O sənnən zabın oğlandı:?

ZABIR

(Balakən) qıf

ZABRA

I (Borçalı, Qazax) bax zabır. – Zabreynan nö:üt də töx’, su da töx’, isdəsəη, yağ da töx’ (Borçalı) II (Bolnisi) acizlik

ZABRI

(Borçalı, Qax, Qazax, Zaqatala) bax zabır. – Oğul, İsə, get qonşumuzun zabrısını gətir (Qazax)

ZABRU

(Borçalı, Qax, Zaqatala) bax zabır. – Zabruni qeti, üşşeyə nöyüt toqum (Qax); – Zabruni tez qeti, çırağa növüt tökəsiyam (Zaqatala)

ZABUNMIĞ

(Zəngibasar) pislik, yamanlıq. – Zabunnuğ eley, özinə oley

ZABUR

(Borçalı) bax zabır. – Zaburnan nöüt töküllər, su töküllər

ZADIR

(Meğri) səfeh, ağılsız. – Hümbət əyal dəyi ki, zadırdı

ZAFT

zaft eləmax: (Şəki) becərmək, qulluq etmək. – Yeri özüm zaft eli:rəm Zaftında olmax (Qax) – öhdəsində, ixtiyarında olmaq

ZAĞA

I (Zəngilan) zəif. – Kamıl yaman zağadı II (Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Qax, Naxçıvan, Şərur) 1. mağara (Ağbaba, Çənbərək, Hamamlı, Naxçıvan, Şərur). – Qapılı zağa çox pis yerdədi (Ağbaba) 2. vəhşi heyvan yuvası (Qax)

ZAĞAB

(Lənkəran) qızıl suyu. – Üzigimi zağaba saldırdım

ZAĞALAMMAX

(Çənbərək) özünü öymək, lovğalanmaq. – Zağalanan adamnan zəhləm-zivərim gedir

ZAĞAN

(Kəlbəcər, Zəngilan) qaraqarğa. – Zağa:n əti yeməlidi (Zəngilan)

ZAĞAR

I (Quba) bax zağa I. – Bu uşağ hələ əvvəldən zağardu II (Cəlilabad, Lənkəran, Masallı, Salyan) Əli yaman zağar adamdu, xoşuma gəlmey (Lənkəran); 2. dikbaş, sözə qulaq asmayan (Salyan); – Bı kətdə zağar uşağ azzı III (Ağcabədi, Borçalı, Cəbrayıl, Gədəbəy, Hamamlı, Qazax, Masallı, Mingəçevir, Tovuz, İrəvan) 1. qısaboy, həm də kök (adam) (Borçalı, Gədəbəy, Hamamlı, Mingəçevir, İrəvan). – Bizim kəntdə bir zağar kişi vardı, əniynən uzunu biriydi (İrəvan); – Zağar adam gödəx’di (Gədəbəy); – Zağar adam hirisdi olar (Borçalı) 2. yekəqarın (Ağcabədi, Cəbrayıl, Gədəbəy, Qazax, Masallı, Tovuz). – Zağar kişi çox işdiyəmməz (Qazax); – O, zağarın biridi (Ağcabədi) 3. qarınqulu (Cəbrayıl). – Sən çoxda:n zağarısan

ZAĞARA

(Bakı) xəz papağın qıraqları. – U qədər düz söz danışmısan ki, börkü:n zağarası gedib

ZAĞARÇA

(İrəvan) qısaboy. – O, zağarçanın biridi

ZAĞARQARIN

(Qazax, Kürdəmir, Mingəçevir) yekəqarın. – Yoldan bir zağarqarın adam keşdi (Kürdəmir)

ZAĞARRAMMAĞ

(Saatlı) bax zağalammax. – Çox zağarramma, sə:n işün döyi bı

ZAĞARRAMMAX

(Qarakilsə) bax zağalammax. – Zağarrammax peşəsidi onun