ABAY

I
(Şəki)
ləzgi arvadı. – Bizim eşiyə abaylar gəlmişdi
II
(Qax)
xala. – Abay sizdədi?
III
(Çənbərək)
bacı. – Abay hare: ydir?

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

ABAY ata, baba, dədə; diqqət, diqqətli, həssas. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan