ABXUR

(Lənkəran)
bax abxor . – Abxurda su içeylər