ACARRI

(Şamaxı)
təzə, yuyulmamış. – Tumanın acarrısını geyməmiş uşağ yandırdı