ACIŞMAX

I
(Böyük Qarakilsə)
acıqlanmaq, hirslənmək. – Səhvini də:ndə niyə acışırsan?
II
(Şəki)
göynəmək. – Yaram yaman acışır