AηARI

(Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz)
o tərəf, o yan, o biri tərəf, kənar. – Aηarı dur (Qazax); – Bir az aηarı dur görüm, a bala (Tovuz)