Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində AηARI sözün mənası.

(Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz)
o tərəf, o yan, o biri tərəf, kənar. – Aηarı dur (Qazax); – Bir az aηarı dur görüm, a bala (Tovuz)
← ANAMƏYQURDAVERMƏ

(İmişli) uşaq oyunu adı. – Uşağlar anaməyqurdavermə oyneyir, ged sən də oyna

AηARI-BƏRİ →

(Gəncə) məc. xırda-xuruş, şey-şüy. – Bu tükənnən bir az aηarı-bəri alıf gəlirəm ◊ Anarı-bəri danışmax – hərzəhərzə danışmaq. – Ağzını yığışdır, aηarıbəri danışma