AηARI-BƏRİ

(Gəncə)
məc. xırda-xuruş, şey-şüy. – Bu tükənnən bir az aηarı-bəri alıf gəlirəm
◊ Anarı-bəri danışmax – hərzəhərzə danışmaq. – Ağzını yığışdır, aηarıbəri danışma