Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində AηARI-BƏRİ sözün mənası.

(Gəncə)
məc. xırda-xuruş, şey-şüy. – Bu tükənnən bir az aηarı-bəri alıf gəlirəm
◊ Anarı-bəri danışmax – hərzəhərzə danışmaq. – Ağzını yığışdır, aηarıbəri danışma
← AηARI

(Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz) o tərəf, o yan, o biri tərəf, kənar. – Aηarı dur (Qazax); – Bir az aηarı dur görüm, a bala (Tovuz)

ANAŞ →

(Xanlar) hər işdən baş çıxaran, hər biclik və əməl bilən. – Haşım kimi bu aralarda anaş kişi yoxdu