AηRI

(Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz)
bax aηarı . – A çovan, aηrıya itin qabağına dur, atdılar keşsin (Şəmkir)