Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində AηRI-BƏRİ sözün mənası.

(Tovuz)
bax aηarı – bəri. – Uşaxlara bir az aηrı-bəri almışam
← AηRI

(Gəncə, Qazax, Şəmkir, Tovuz) bax aηarı. – A çovan, aηrıya itin qabağına dur, atdılar keşsin (Şəmkir)

ANŞIRTMAX →

(Zəngibasar) başa salmaq, anlatmaq