AηRI-BƏRİ

(Tovuz)
bax aηarı – bəri. – Uşaxlara bir az aηrı-bəri almışam