Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində ÇAXÇAX sözün mənası.

(Balakən, Gədəbəy, Kürdəmir, Qazax, Qax, Zaqatala)

1. yerə basdırılmış dirəklərə köndələn ağaclar vurmaqla düzəldilən hasar (Zaqatala, Balakən, Kürdəmir); – Çaxçaxı hündür eləsən mal aşmaz onu (Kürdəmir); – Evin ətrafına çaxçax vurdurmuşam (Balakən); – Qara at qaşdı getdi, çaxçaxdan aşdı getdi (Zaqatala)

2. həyətin və ya bağçanın girəcəyində düzəldilən qapı (Borçalı, Kürdəmir, Tovuz, Zaqatala); – Ay qız, çaxçaxı bağla, bağa heyvan girər (Tovuz); – Çaxçax xalxalın qapısıdı (Borçalı); – Heyvanı qəhələ sal, çaxçaxı ört (Kürdəmir)
← ÇAĞLI

(Salyan) qədər. – Əgər durub yığson, bağda iki yeşik çağlı üzüm var

ÇAXÇAVER →

(Borçalı) çoxdanışan. – Çoxdanışan adama çaxçaver de:llər