(Qax, Zaqatala)
barsız
← ÇÜYÜTKƏ

(Qazax) təkərin oxdan çıxmaması üçün oxun ucuna keçirilən dəmir. Dd

DABALAĞ →

(Quba) badalaq ◊ Dabalağ vurmağ – badalaq vurmaq. – Güləşəndə bizdə bir-birinə dabalağ vurardılar Dabalağ gəlməg (Quba) – kələk gəlmək, aldatmaq. – Mən uşağ degiləm, mənə dabalağ gəlmə