Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DABANNAMAX sözün mənası.

I
(Qəbələ)
şabalıdı dabanla basaraq qərzəkdən çıxarmaq. – Uşaxlar cecə dabannamağa gedillər
II
(Zəngibasar)
çatmaq. – Çapığ olmasan, səni dabannıyaram
← DABANDI

dabandıya düşmax: (Zaqatala) mövsümi işdən ixtisara düşmək; payızda arana köçəndən sonra işdən (çobanlıqdan) azad edilmək. – Səlim əmi dabandıya düşdü

DABANNI →

(Şuşa) cürətli, ürəkli. – Mö:- kəm dabannı adam çoxdu burda