(Salyan)
tənəyin dib hissəsində əmələ gələn yarpaq. – Tənəgdə yaman daban yarpağı var
← DABANNI

(Şuşa) cürətli, ürəkli. – Mö:- kəm dabannı adam çoxdu burda

DABDABAY →

I (Qax) siçovul II (Qax) balacaboy (adam)