I
(Qax)
siçovul
II
(Qax)
balacaboy (adam)
← DABANYARPAĞI

(Salyan) tənəyin dib hissəsində əmələ gələn yarpaq. – Tənəgdə yaman daban yarpağı var

DABIRMA →

(Şamaxı) tez, tez-tez, cəld, sürətlə. – Dabırma gessön, çatarsan