(Şamaxı)
tez, tez-tez, cəld, sürətlə. – Dabırma gessön, çatarsan
← DABDABAY

I (Qax) siçovul II (Qax) balacaboy (adam)

DABİ →

(Sabirabad) sırıqlı